ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

1. ನೌಕರರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಪ್ರತಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ನಾಟಕವನ್ನು ನೀಡಿ
ಸರಿಯಾದ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ
ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ
ಹೊಸತನ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೌಕರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ

2. ತಂಡಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಚಿಸಿ
ತಂಡದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿ
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡಿ
ನಿರಂತರ ದ್ವಿಮುಖ ಸಂವಹನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ

3. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು
ಗ್ರಾಹಕರು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಿ
ಗ್ರಾಹಕರ ದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿ
ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಮೈತ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ

4. ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ
ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ
ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ

5. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ನೈತಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು
ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ
ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ

500353205